Uddannelse til søvnvejleder – søvnvejledning i praksis

KuuKu tilbyder nu en to-dages uddannelse til ”Søvnvejleder i Praksis”, hvor deltagerne får viden om søvn og søvnvejledning – og bliver rustet til at vejlede mennesker, der er blevet uvenner med deres søvn.

Vores undervisning er varieret, aktiv og praksisnært – indholdet tilpasses de målgrupper, deltagerne til dagligt arbejder med.

Deltagerne bliver i stand til at søvnvejlede såvel på hold som i individuelle forløb.

Søvn er helt grundlæggende for alle mennesker!

Det betyder, at mange ikke får det ud af andre indsatser, som de kunne få, hvis de sov godt! Og det koster både på sundhed, livskvalitet og arbejdsevne!

Den gode nyhed er, at det forholdsvis nemt kan bedres, hvis vi vælger at adressere søvn særskilt.

”Søvnvejledning i Praksis” ruster gennem virkelighedsnær formidling i øjenhøjde deltagerne til at gøre noget ved dårlig søvn.

Efter forløbet

  • har du grundlæggende viden om søvn

  • kan du spotte søvnproblematikker

  • kan du vejlede mennesker med søvnudfordringer både på hold og individuelt

  • kan du bruge søvndagbøger som et aktivt redskab

  • kan du udregne søvnindeks og dermed kan du dokumentere indsatsen

Hvis du vil tilmeldes eller høre mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.